Библейски речник Корнилий

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Корнилий

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Корнилий
Римски стотник, който е поставен в Кесария, в Палестина. Той пръв от езичниците е обърнат в християнството, и историята за неговото обръщение към вярата показва как е съборил Бог преградата, която делеше евреи и езичници. От това, което се разказва в Д.А. 10:1, за

Корнилий

става ясно, че е воден от Святия Дух да се откаже от идолослужението, да приеме истинското богопочитание, и да води благочестив живот между распустнати и лоши човеци. Той бил готов да приеме Спасителя, и Бог промислил средство да се опознае с Него. По Божие наставление

Корнилий

изпратил да повикат Петър, който чудесно бил вече приготвен да приеме поканата. Тогава апостола дошъл от Йопия в Кесария, тридесет и пет мили път, и прогласил благата вест на

Корнилий

и на приятелите му. Бог тъй изтълкува видението на Петър, за което той се двоумеше. От тогава той припозна, че и езичниците бяха призвани от Бога да участвуват в божествената благодат - Д.А. 10:9-28.

0 гласа
Библейски
Речник
Корнилий