Библейски речник Корей

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Корей

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Корей
Един левит, който въстана против Мойсей и Аарон, и следователно против Йеова. Той бе братовчед на Мойсей, защото бащите им Исаар и Амрам бяха братя - Из. 6:16-21.

Корей

завидя за гражданската власт и свещеническото достойнство, които Бог бе поверил на Мойсей и Аарон, неговите братовчеди; и за да си присвои поне нещо от тяхната власт, противопостави им една част от народа. Уви! много работи на тоя свят, които се вършат уж за Бога и за Божията слава, са подобни на славолюбивото дело на този Левит. Двеста и петдесетте души, които той бе насъскал да се повдигнат и те против законната власт, бяха изтребени с огън от небето, а него самия заедно с Датан и Авирон земята се отвори та ги погълна - Чис. 16гл. Но синовете на

Корей

не погинаха - Чис. 26:11, и те Кореевците, бяха прочути като певци и поети по времето на Давид - 1Лет. 9:19, 26:1. До тях са надписани няколко псалми - Пс. 42,44,49,84,85,87,88.

0 гласа
Библейски
Речник
Корей