Библейски речник Коне

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Коне

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Коне

Коне

те в Палестина, в старите времена са се употребявали по-малко за работа отколкото волове и осли. На

коне

тогава яздили само князете и военачалниците, и

коне

също впрягали на колесниците - Из. 14:9,23; Ест. 6:8; Екл. 10:7. Най-хубаво описание на бойния кон намираме в една от най-старите книги - Йов 39:19-25. В Египет имало много

коне

- Бит. 47:17, 50:9; П.П. 1:9; но отначало беше забранено на евреите да ходят там за

коне

- Вт. 17:16, или да трупат много от тях - И.Н. 11:6; 2Цар. 8:4. Целта на това запрещение беше да ги предпази да не се възгордеят и да станат ратолюбиви - Ис. 31:1-3. Соломон, обаче, събра голямо число конници и колесници - 2Лет. 1:14-17, 9:25.

Коне

понякога посвещаваха на идолите - 4Цар. 23:11. Конската сила често изобразяваше небесна и земна сила, подчинена на Бога - 4Цар. 2:11, 6:15-17; Зах.1:8, 6:2-6; Отк. 6:2-8.

0 гласа
Библейски
Речник
Коне