Библейски речник Комар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Комар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Комар
Едно дребно крилато насекомо, познато на всички - Мт. 23:24, "

комар

ът прецеждате, а камилата поглъщате". Юдеите имали обичай да си прецеждат виното, от страх да не изпият някое насекомо забранено от закона като нечисто - Лев. 11:23, и Исус Христос им казал: "вие сте толкова суеверни, че се пазите да не сторите някой малък грях, а немарите за големите грехове".

0 гласа
Библейски
Речник
Комар