Библейски речник Книд

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Книд

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Книд
Един полуостров в Дорис, в Кария, на юго-западния край на Мала Азия, между островите Родос и Коос. Градът на този полуостров е имал едно прекрасно пристанище, и е прочут с божествените почести, които неговите жители отдавали на Венера. Павел минал покрай него в пътуването си за Рим - Д.А. 27:7.

0 гласа
Библейски
Речник
Книд