Библейски речник Климент

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Климент

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Климент

Климент

се споменава във Фил. 4:3. Някои мислят, че този

Климент

е същия, който по-късно станал владика в Рим, и който е известен под името

Климент

Римски. Във времето на

Климент

, в Коринтската църква се появили раздори, и той писал на коринтяните едно увещателно писмо, което се приело общо от християните с такова уважение, че се прочело в много църкви.

0 гласа
Библейски
Речник
Климент