Библейски речник Клеопа

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Клеопа

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Клеопа
Мъжът на Мария, наречена по неговото име Клеопова - Йн. 19:25, който се наричал и Алфей. Алфей. Този

Клеопа

не е същия, за когото се споменава в Лк. 24:18.

0 гласа
Библейски
Речник
Клеопа