Библейски речник Китийци

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Китийци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Китийци
Потомци на Яван, син Яфетов. Китим се е наричала земята, която те населявали - Бит. 10:4. С Китим старовременните са обозначавали най-напред остров Кипър, а после други острови и някои земи близки до Средиземно море, както напр. Македония - Дан. 11:30, и Рим - Чис. 24:24.

0 гласа
Библейски
Речник
Китийци