Библейски речник Кириатаим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Кириатаим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Кириатаим
I. Един стар град на емимите, източно на Йордан; по-късно населяван един след други от моавците, аморейците и израилтяните - Бит. 14:5; Вт. 2:9-11; Ез. 25:9. Падаше се в пределите на Рувимовото племе - Чис. 32:37; И.Н. 13:19.
II. Левитски град в Нефталимовото племе - 1Лет. 6:76; наричан още Картан - И.Н. 21:32.

0 гласа
Библейски
Речник
Кириатаим