Библейски речник Кидар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Кидар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Кидар
Син Исмаилов - Бит. 25:13, баща на

Кидар

овците, споменати от Плиний, които населяваха една земя съседна на Наватейците в Пустинна Арабия. Те бяха народ многоброен и силен, не с похвално име - Пс. 120:5, и понякога с това име се именуват жителите и скитниците на цяла Пустинна Арабия - Ис. 21:16,17, 42:11.

Кидар

ските камило-козинни шатри бяха прочути - П.П. 1:5.

0 гласа
Библейски
Речник
Кидар