Библейски речник Кенезейци

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Кенезейци

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Кенезейци
Един стар Ханаански народ, чиято земя Господ обеща на Авраамовите потомци - Бит. 15:19. Те се бяха размесили с другите Ханаанци, и бяха изгубили собственото си название преди времето на Исус Навин. Трябва да различаваме

Кенезейци

те от Кенезовците, които бяха Израилтяни - И.Н. 14:6, 15:17.

0 гласа
Библейски
Речник
Кенезейци