Библейски речник Квириний

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Квириний

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Квириний

Квириний

или Публий Сулпиций

Квириний

. Управител на Сирия - Лк. 2:2. Йосиф (еврейския историк), казва че

Квириний

бил назначен за управител на Сирия след изгнанието на Архелай, а това е било десет години след Христовото рождение. Неотдавнашните изследвания, обаче показват, че е твърде вероятно

Квириний

да е бил два пъти управител на Сирия, и че първото му управителство било десет години преди второто, и продължило три години.

0 гласа
Библейски
Речник
Квириний