Библейски речник Касия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Касия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Касия
Кората на едно благовонно дърво, която се употребява за една от съставните части на маслото за свято помазание - Из. 30:24; Пс. 45:8 и Ез. 27:19.

0 гласа
Библейски
Речник
Касия
Последно търсено в речника