Библейски речник Карп

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Карп

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Карп
Един от учениците и приятелите на ап. Павел, който живял в Троада - 2Тим. 4:13.

0 гласа
Библейски
Речник
Карп