Библейски речник Кармил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Кармил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Кармил
I. Един Юдов град при едноименната планина, осем мили на югоизток от Хеврон - И.Н. 15:55. На планината

Кармил

, Саул издигна след един поход против Амалик един победоносен знак, и в този град обитавал Навал

Кармил

еца, Авигеиния мъж - 1Цар. 15:12, 25:7. Развалините на

Кармил

показват, че той е бил голям град.
II. Едно планинско бърдо, което се простира на северо-запад от Езраеловото поле, и се свършва с носът който образува залива на Акхо (Акр). Най-високият връх на това бърдо е около 1500 крака висок. При северо-източната му пола тече потока Кисон, и малко на север реката Вил. В северната му точка има един манастир на

Кармил

ските калугери, орденът на които е основан в дванадесети век, и който има сега разни клонове в Европа.

Кармил

е единствения голям нос на приморието на Палестина. От югоизточната страна на това бърдо няколко ниски гористи могили се простират една от друга по-висока колкото отиват към Самария.

Кармил

е достопаметен с посещенията на пророците Илия и Елисей - 4Цар. 2:25, 4:25; и особено с изтреблението на Вааловите свещеници там - 3Цар. 18 гл. |

0 гласа
Библейски
Речник
Кармил