Библейски речник Капернаум

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Капернаум

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Капернаум
Главен град на Галилея във времето на Христа. Преди Вавилонския плен нищо не се споменава за него. Този град е бил разположен на северо-западния бряг на Галилейското езеро, около пет мили от Йордан, и на главния път от Дамаск за Средиземно море.

Капернаум

е бил местопребиваването на Исуса Христа. Там живели братята Андрей и Петър; там Христос често поучавал в съборището, и вършел велики дела - Мт. 17:23; Мк. 1:21-35; Йн. 6:17,59, за които

капернаум

ските жители го превъзнасяли до небесата, но от неверие и непокаяние те пропаднали в погибел - Мт. 11:20-24. Самото местоположение на

Капернаум

днес е неизвестно. Д-р Робинсон, обаче, е открил някои развалини при Хан Миние, в северния край на Генисаретското поле, и предполага че те може да са останки от стария град.

0 гласа
Библейски
Речник
Капернаум