Библейски речник Кападокия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Кападокия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Кападокия
Най-голямата стара област на Мала Азия. Тя граничела на север с Понт, на юг с Таврическата планина, която я дели от Киликия и Сирия, на запад с Галатия, и на изток с Ефрат и Армения.

Кападокия

се напоявала от река Халис, и е забележителна с богатите си пасбища и превъзходните си породи коне, магарета и овце. Християнството се въвело рано между жителите на тази област, които били пословични с ленивост, неверие, и с много други пороци. Крит. Някои от прочутите християнски отци, като Василий и тримата Григориевци, са развивали тук своята дейност.

0 гласа
Библейски
Речник
Кападокия