Библейски речник Канон

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Канон

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Канон
Гръцка дума означавала най-напред прав прът, а по-късно - правило или мерило, чрез което да се мери правотата на мнения и дела. В последното си значение думата е употребена в Гал. 6:16 и Фил. 3:16. В същото значение тя се е употребявала и от гръцките отци. Понеже мерилото за отсъждане на всички въпроси отците търсели волята Божия, изявена в писанията на Стария и Новия Завет, те естествено започнали да дават думата

канон

на свещените писания и да ги наричат

канон

ът. Под

канон

ът се разбира и листът или каталогът, в който се намират книгите, които съдържат боговдъхновеното правило на вярата.
За да се установи

канон

ът на Св. Писание, трябва да се покаже, че всичките книги са боговдъхновени; че те са цели и неповредени; и че всичките достоверни книги се включват в

канон

ът. Библия.

0 гласа
Библейски
Речник
Канон