Библейски речник Каат

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Каат

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Каат
Левиев син - Бит. 46:11, отец на

Каат

овците, които бяха отредени да носят ковчега на завета и свещените съдове на скинията през скитанията на Израил из пустинята - Из. 6:16-24.

0 гласа
Библейски
Речник
Каат
Последно търсено в речника