Библейски речник Йотам

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Йотам

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Йотам
I. Най-младият син на Гедеон, който избяга от Авимелех, когато изкла братята му, и по-късно дързостно и пророчески, изобличи сихемците с баснята за трънът и дърветата. Той избяга във Вир, но не знаем дали доживя до изпълнението на заплашванията си - Съд. 9гл. Авимелех III.
II. Син и наследник на Озия (Азария), царят на Юда, (около 758г. преди Р.Х.). За няколко години бе Главен управител на царството, вместо прокажения си баща, а се възцари след смъртта му на двадесет и пет години, и царува шестнадесет години в страх от Господа. Историята на мъдрото му царуване, и общополезните му дела, намираме в 4Цар. 15:5,32-38; 2Лет. 26:21, 27:9.

0 гласа
Библейски
Речник
Йотам
Последно търсено в речника