Библейски речник Йосафат

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Йосафат

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Йосафат
Благочестив цар, син и наследник на Аса, Юдовия цар. Той се възцарил на тридесет и петгодишна възраст, (около 914г. преди Р.Х.), и царувал двадесет и пет години. За него се разказва в 3Цар. 15:24, 22гл.; 2Лет. 17-20гл. Отличавал се с ревността си за истинската вяра, и по твърдото си упование в Бога. Той очистил царството си от идолослужението, възвърнал божествените постановления, и се грижел за духовното назидание на народа си. Управлението му благоуспявало както във вътрешните, така и във външните работи на царството.

Йосафат

допуснал голяма грешка, като се съюзил с нечестивия Ахаав, чиято нечестива дъщеря Готолия, още от рано започнала да огорчава Юдовото царство, а по-късно му станала и царица. Той бил помолен от Ахаав, да се присъедини в боя със сирийците, но скоро започнал отново да се труди за вярата и правосъдието. Веднъж като не успял в един търговски поход с Охозия, той опитал втори път - 3Цар. 22:48,49, и заедно с Йорам, неговия наследник, влязъл в бой с моавците. Това накарало моавците, амонците, едомците и сирийците да го нападнат с голяма войска, но пак той чрез вяра в Бога победил. Умрял на шестдесетгодишна възраст.

0 гласа
Библейски
Речник
Йосафат