Библейски речник Йонан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Йонан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Йонан
Син на Кария, един от първите пълководци на евреите след разрушението на Ерусалим, (588г. преди Р.Х). Той призна властта на Годолия, напразно го предизвести против съзаклятието на Исмаил, и отмъсти за убийството му, но по-късно заведе останалите от народа в Египет, без да се съобразява с възраженията на Еремия, който, като не можа да го възпре от бунтовното и идолопоклонническото му поведение, изрече божествени наказания, които не след дълго се изпълниха - 4Цар. 25:23-26; Ер. 40-44гл.

0 гласа
Библейски
Речник
Йонан