Библейски речник Йоктан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Йоктан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Йоктан
Син на Евер, и свързан по бащина линия с евреите, и с другите Семитски семейства - Бит. 10:25-30; 1Лет. 1:19-23. За него се вярва, че е Кахтан или Йектан, от когото Арабските писатели започват най-старите си родословия. Потомците му, населили южната част на Арабия.

0 гласа
Библейски
Речник
Йоктан