Библейски речник Йоил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Йоил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Йоил
I. Най-старият син на пророк Самуил - 1Цар. 8:2, и баща на певеца Еман - 1Лет. 6:33.
II. Един от малките пророци, за когото не знаем нищо повече освен онова, което четем в пророчествата му. Живял в Юдовото царство, когато още съществувал храмът -

Йоил

1:14, 2:1,15,32, 3:1. Не може точно да се определи времето на неговите пророчества, но общо се приема, че е пророкувал при цар Озия, (около 800г. преди Р.Х.).
Книгата на

Йоил

, започва с живо описание на едно опустошение от скакалци, и на една страшна суша. Бичът на скакалците, един от най-грозните бичове на Изток, може би изобразява нашествията в Юдея от силни неприятелски орди; и мнозина разбират под "Скакалците на

Йоил

", халдеите, персите, гърците и римляните. Пророкът завършва описанието си, с един призив към народа за пост и покаяние, и напомня, че само по този начин, ще може да се възвърне благоденствието на страната. След това, той хвърля и един поглед напред, на едно още по-далечно бъдеще, предсказва изливането на Святия Дух, знаменията, чудесата и блаженството на царството на Месия -

Йоил

2:28. На това място от

Йоил

, ни обръща внимание и апостол Павел - Д.А. 2:16. Стилът на

Йоил

е поетичен и изящен; описанията му са живи и пропити с нещо възвишено. Пророчествата му, са една рядкост в Еврейската поезия. Те са добра утеха за църквата, в тежката й борба през вековете.
Със същото име има и други няколко лица, споменати в книгите на Летописите, Ездра и Неемия - 1Лет. 4:35, 5:12, и др.

0 гласа
Библейски
Речник
Йоил