Библейски речник Йовав

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Йовав

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Йовав
I. Един от синовете на Йоктан - Бит. 10:29; 1Лет. 1:23.
II. Един от царете на Едом - Бит. 36:33,34; 1Лет. 1:44. Баща му бе Зара от Восора. Този

Йовав

седемдесетте преводачи приемат за самия Йов. бележката, в края на техния превод на книгата Йов.
III. Мадонски цар, когото Исус Навин победил при водата Мером - И.Н. 11:1-8.
IV. Някой си Вениаминец - 1Лет. 8:9.

0 гласа
Библейски
Речник
Йовав