Библейски речник Йоана

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Йоана

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Йоана
Една от верните жени, които служеха на Исус, докато беше на земята, и които занесоха аромати на гроба му. Мъжът й Хуза бил настойник на Ирод Антипа - Лк. 8:3, 24:1-10.

0 гласа
Библейски
Речник
Йоана