Библейски речник Итурея

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Итурея

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Итурея
Най-североизточната област на Палестина, която увековечи името на Иетур, Исмаиловия син, беше населена от Манасиевите потомци - 1Лет. 1:31, 5:19. Името Иедур се е запазило още там. По времето на Христа,

Итурея

влизаше в четверовластната държава на Филип - Лк. 3:1. Пределите й, между Галилея и Дамаск, сега не са добре известни. Жителите й, се отличаваха в стрелба и кражба.

0 гласа
Библейски
Речник
Итурея