Библейски речник Итам

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Итам

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Итам
Град в Юда близо до Витлеем и Текое. Този град често се е посещавал от Соломон, и е бил укрепен от Ровоам - 1Лет. 4:3,32; 2Лет. 11:6. Вярва се, че на самото местоположение на

Итам

се намира сега разваленото село Урта, една и половина миля на югозапад от Витлеем, не далеч от Соломоновите водоеми. "Канарата

Итам

", на която се оттеглил Самсон - Съд. 15:8-19, може да е била близо до град

Итам

.

0 гласа
Библейски
Речник
Итам