Библейски речник Исус_Христос

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Исус Христос

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Исус Христос
Второто лице на Троицата, виж Слово. Божият Син, Месията и Спасителя на света, първата и главна цел на пророчествата; за когото бе предизвестено и обещано в Стария Завет; когото бяха чакали патриарсите; надеждата и спасението на езичниците; славата и утехата на християните. Името Исус, на еврейски Йошуа, означава Спасител, или Господ спасява. Никога, никой не е носил това име толкова на място, нито е изпълнил значението му толкова напълно, колкото

Исус Христос

, който спасява от греха и от ада, и който е откупил рая за нас, с цената на кръвта си. То му било дадено свише - Мт. 1:21, като подходящо за дългоочаквания Спасител, когото безброй спасени на небето вечно ще славословят.
Исус е собственото име на Спасителя, а Христос сир. Помазаният, или Месия, е прякор обозначаващ службата му. За живота на Исус се разказва в евангелията, а посланията се занимават с божественото му естество и със спасителното му дело, неговото име е Христос, Христос Исус, или Господ

Исус Христос

. Христос.
Затова, където се говори за Исус, се споменават само събития, отнасящи се към човешкото му естество и живота му на земята. Истинската и съвършената му човечност, състояща се от човешка душа и от човешко тяло, се потвърждава на всяко място в Евангелската история. Той, който е "над всичко Бог, благословен во веки" беше израилтянин "по плът" - Рим. 9:5, и бе взел на себе си цялото ни естество, за да стане съвършен Спасител. Като човек, той е цар на човеците.
Езикът не може да изкаже онази твърдост и кротост, онова достолепие и смиреност, онази мъдрост и простота, онази святост и благосклонност, онази справедливост и милост, онова съчувствие и любов за този и онзи свят, които се разграничавали и съединявали толкова величаво в характера на този Човек на човеците. Нищо в него не е излишно, и нищо не му липсва. Никога светът не е могъл да си представи един такъв характер, и описанието му в евангелията, е едно доказателство за божественото му начало, което неверникът не може да отрече. Ако можеше цялото човечество, във всичките векове, племена и езици, да види разпънатия Избавител такъв, какъвто е, и да сравни най-благородните благодетели на този свят с Него, един глас щеше да излезе от всичките човеци. Всеки славен венец и всяка похвала щяхме всички да дадем на Този, Който единствен е достоен - за съвършенството на характера, за любовта му към хората, за претърпените жертви, и за подарените благодеяния. Славата му ще бъде во веки веков, слава на Приятеля на човеците, и Агнеца пожертван за нас.
Идването на

Исус Христос

на земята, е най-знаменитото събитие в историята й. Споменът за рождението му, се увековечава чрез Християнската ера, на която първата година съвпада с 753г. от основанието на Рим. Общо се вярва, обаче, че Спасителя на света се е родил три-четири години по-рано от първата година на Християнското летоброене, и четири хиляди години след сътворението на Адам. Той започнал да проповядва явно, когато станал на тридесет години; и продължил проповедите си, (както общо се приема), три години и половина. За потеклото му, виж Родословие.
Животът на Спасителя трябва да се изучава от четирите евангелия, където е описан под ръководството на божествената мъдрост. Големи усилия са се полагали и сега се полагат, и то не безрезултатно, да се наредят хронологически евангелските събития. Но понеже нито един от евангелистите, не е описал събитията точно в хронологически ред, то за някои събития времето не е добре определено и известно. Следващата таблица, в която са споменати с времето и мястото си, всяко едно от известните събития през живота на Спасителя, е взета от "Съгласие на четирите евангелия".
Божествената премъдрост става явна не само от онова, което ни учи Новия Завет за живота на Исус, но и от всичко онова, което премълчава. Любознателността и горещата любов към личността на Спасителя, повдигат много въпроси, на които евангелията не отговарят; а колкото повече хората се обръщат към съмнителните предания, те се отдалечават от чистата евангелска истина. Повече за Христос, виж Месия, Спасител, и др.

0 гласа
Библейски
Речник
Исус Христос