Библейски речник Исполини

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Исполини

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Исполини
Мнозина предполагат, че старовременните хора са били по-високи и по-едри от сегашните, защото крепките и развитите тела, въобще живеят повече време, а Библията ни разказва, че първите хора били дълголетни. Знаем още, че

исполини

и исполински родове са съществували и по-късно, когато вече средната продължителност на човешкия живот се скъсила. Тези

исполини

, обаче, са се явявали на земята само от време на време; и ако съдим от Египетските мумии и от древните оръдия и оръжия, разкопани между останките на старите градове и гробища, трябва да заключим, че старовременните хора въобще не са били по-едри от сегашните.

Исполини

са живели преди потопа - Бит. 6:4; те са били плод от съчетанието на разнородни семейства, и превъзхождали съвременниците си по ръст, по сила и по престъпленията си. След потопа, се споменава за едно Исполинско племе, Рафаимите - Бит. 14:5; И.Н. 17:15. Роднини на Рафаимите са били Емимите, ранните жители на Моавската земя, и Замзумимите в Амон - Вт. 2:10,20. Ог, Васанския цар, бил един от последните Замзумими - Вт. 3:11,13. Западно от Мъртво море, около Хеврон и Филистимската земя, живели Енакимите,

исполини

, от които еврейските съгледвачи потреперили от ужас, като ги видели - Чис. 13:33; И.Н. 11:21,22. От Енакимите води потеклото си и родът на Голиат - 1Цар. 17:4; 1Лет. 20:4-8. Енакими, Голиат, и Рафаими.

0 гласа
Библейски
Речник
Исполини