Библейски речник Исоп

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Исоп

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Исоп

Исоп

ът се споменава на много места в Св. Писание, и беше заповядано да се употребява в някои поръсвания, които изискваше Еврейския обреден закон - Из. 12:22; Лев. 14:4-6; Пс. 51:9; Евр. 9:19.

Исоп

ът растеше много ниско, и за това е противопоставен с високия кедър - 3Цар. 4:33. В Йн. 19:29, за войните се казва, че "натъкнаха на

исоп

ова тръст една гъба натопена в оцет". Не се знае, на кое растение евреите даваха това име.

0 гласа
Библейски
Речник
Исоп