Библейски речник Исахар

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Исахар

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Исахар
Така бе наречен от майка си Лия, деветият син на Яков - Бит. 30:18, роден през 1749г., преди Р.Х. За потомците му какви щяха да бъдат, бяха предрекли Яков и Мойсей - Бит. 49:14,15; Вт. 33:18,19.

Исахар

овото племе наброяваше петдесет и четири хиляди мъже в пустинята, и при влизането в Ханаан, беше трето по многобройността си - Чис. 1:28, 26:25. Земята, в която бе населено, граничеше с Йордан на изток, Манасия на запад, Завулон на север, и Ефрем на юг, и включваше голяма част от полето Езраел, най-плодородното в страната.

Исахар

овците бяха трудолюбив земеделски народ, и името им се споменава с почит за юначеството им, и мъдрото им родолюбие - Съд. 5:15; 1Лет. 7:1-5, 12:32.

0 гласа
Библейски
Речник
Исахар
Последно търсено в речника