Библейски речник Индия

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Индия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Индия
Страна, която се намира на изток от Стара Персия и Бактрия, наречена така от река Инд, която тече през нея. Древна

Индия

, се е простирала повече към север и запад, отколкото днешна

Индия

; а южната й част, която сега е най-добре известна, е била твърде малко позната, до преди откритията на днешното мореплаване.

0 гласа
Библейски
Речник
Индия