Библейски речник Именей

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Именей

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Именей
Член на църквата, може би в Ефес, който отпадна от вярата, като се отклони от истината, отричаше учението за възкресението и говореше, че възкресението е вече станало. Когато първо се споменава за него - 1Тим. 1:20, той беше вече отлъчен от църквата, а когато се споменава втори път - 2Тим. 2:17,18, той още упражняваше гибелно влияние. Александър V.

0 гласа
Библейски
Речник
Именей