Библейски речник Имена

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Имена

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Имена

Имена

та при евреите често са имали значение; понякога са показвали едно славно или едно безчестно потекло, а понякога са ознаменували някое произшествие при рождението или през живота на лицата. Разгледайте

имена

та Исмаил, Исав и Яков, както и Мойсей, Ихавод, и др. - Бит. 16:11, 25:25,26; Из. 2:10; 1Цар. 4:21. Някои

имена

са сложни, и често в такива

имена

влиза и част от Божието име, Ие, Ио, Ел, и др., в началото на думата, и Иа, ил, и др., в края, както в Елиезер - Из. 18:4. Самуил, Йосия, Адония, и др. Понякога, едно име се състояло от едно цяло изречение, каквото е Елиоинай, от Към Йеова са моите очи - 1Лет. 4:36. Ново-Заветните

имена

, са повечето увековечени стари и семейни

имена

- Лк. 1:61. Хората на Изток, сменят

имена

та си за незначителни причини; и от това в Св. Писание, едно и също лице се именува с две или повече

имена

- Рут 1:20; 2Цар. 23:8; Йн. 1:42. Царете често променяли

имена

та на служителите си, когато ги поставяли на по-високи чинове - Дан. 1:6,7; и по тази причина, да се даде някому "ново име", е значело да му се въздаде чест, предимство - Отк. 2:17. Едно Еврейско име, понякога се е пренасяло в гръцкия, с твърде малко изменение, например Илия е станало Илиас. Но понякога едно Еврейско име, се е сменяло с една гръцка дума, еднозначна, но съвсем различна по вид; така името Тома е станало Дидим, а Тавита - Доркас (Сърна).
"Името" на Бога, означава самия Бог, или едно от свойствата му. Да се "въздигне името на умрелия", се тълкува в Рут 4гл., а да се изкорени родът му в Пс. 9:5.

0 гласа
Библейски
Речник
Имена