Библейски речник Илиопол

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Илиопол

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Илиопол
I. Град в Египет, така наречен в превода на Александрийските преводачи на Св. Писание, а в Еврейския, и в преводите на Коптски, и Английски, този град се нарича Он, слънце, светлина. Арабите са го наричали Аин-Шемс, слънчев източник. Всичките тези имена произлезли от това, че египтяните в онзи град се покланяли на слънцето.

Илиопол

бил вече в развалини по времето на Страбон, и този историк споменава, че в Рим били занесени от там два обелиска. |
II. В Св. Писание се споменава друг

Илиопол

под името "полето Авен", или "слънчево поле" - Ам. 1:5. Този

Илиопол

е бил Сирийския, който сега носи името Баалбек. На величествените развалини на този град, са се удивлявали през миналите векове, и ще им се удивляват и в бъдеще, докато изчезнат чрез разрушителната сила на природата. Най-забележителни от останките на този стар град, са останките от три храма, от които най-големия с дворовете и входовете си, се е простирал 1000 крака от изток на запад. |

0 гласа
Библейски
Речник
Илиопол