Библейски речник Илий

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Илий

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Илий
Първосвещеник на евреите, първият от потеклото на Итамар - 1Цар. 2:27.

Илий

е бил и Израилев съдия за четиридесет години. Той се е отличавал с благочестието си, но е бил небрежен в управлението на дома си, и за тази негова вина Божиите съдби паднаха над домът му - 1Цар. 3:11-18. В битката с филистимците, двамата Илиеви синове бяха убити, и Израилския народ бе поразен, но пленяването на Господния ковчег, съкруши сърцето на

Илий

- 1Цар. 4гл. Божието заплашване се е изпълнило във времето на Авиатар. Авиатар.

0 гласа
Библейски
Речник
Илий
Последно търсено в речника