Библейски речник Ила

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ила

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ила
I. Долът, в който Давид уби Голиат - 1Цар.17:2,3,19. Този дол, трябва да е бил около единадесет мили на югозапад от Ерусалим.
II. Син и наследник на Вааса, Израилския цар, (926г. преди Р.Х.). След като царувал две години, той бил убит в пиянство, от един свой чиновник, Зимрий, който го наследил като цар. Зимрий погубил целия дом на Вааса, според пророчеството на пророк Ииуй - 3Цар. 16:6-10.

0 гласа
Библейски
Речник
Ила