Библейски речник Източници

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Източници

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Източници

Източници

те или постоянните извори на блага вода, са се почитали в Палестина като неоценими, и много места са получавали названието си, от някой близък източник.

Източници

те са доставили на свещените писатели, някои от най-хубавите пояснения на духовните истини. Така Господ е "източникът на живата вода" - Ер. 2:13. Исус Христос е извор, който очиства и дава живот - Йоил 3:18; Зах. 13:1. Евангелските утешения и небесните благости, са представени като извори от сладки води - Пс. 36:7-9; Отк. 7:17. Кладенци.

0 гласа
Библейски
Речник
Източници