Библейски речник Израил

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Израил

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Израил
Това име е дадено на Яков, защото надвил на Божия ангел във Фануил - Бит. 32:1,2,28,30; Ос. 12:3. Яков I. Името

Израил

понякога обозначава цялото

Израил

ево потекло, семето Яковово - 1Кор. 10:18; понякога всичките истински вярващи, духовното му семе - Рим. 9:6; и понякога

Израил

евото царство, десетте племена, отделени от двете племена на Юдовото царство.

0 гласа
Библейски
Речник
Израил