Библейски речник Идо

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Идо

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Идо
Юдейски пророк, който е пророкувал против Еровоам, и е писал историята на Ровоам и Авия - 2Лет. 9:29, 12:15, 13:22. Йосиф и други са на мнение, че той е пророкът, за когото се разказва в Св. Писание, че е изпратен до Еровоам във Ветил, и че на връщане го нападнал и умъртвил лъв - 3Цар. 13гл. И за други лица под това име се споменава в Стария Завет - 1Лет. 27:21; Езд. 8:17-20; Зах. 1:1.

0 гласа
Библейски
Речник
Идо