Библейски речник Ивцан

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ивцан

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ивцан
Десетият Израилев съдия, роден във Витлеем, заема съдебна служба седем години, и е забележителен с голямото си и имотно семейство, (1182г. преди Р.Х.) - Съд. 12:8.

0 гласа
Библейски
Речник
Ивцан