Библейски речник Зузими

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Зузими

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Зузими
Люде, които през Авраамово време, живееха на изток от Йордан, и бяха покорени от Ходологомор и съюзниците му - Бит. 14:5. Предполага се, че са били същите исполини Замзумими, които се споменават във Вт. 2:20.

0 гласа
Библейски
Речник
Зузими
Последно търсено в речника