Библейски речник Зофим

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Зофим

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Зофим
Едно поле при върха на Фасга. Тук цар Валак доведе Валаам, да принесе жертви, и да прокълне Израил - Чис. 23:14.

1 гласа
Библейски
Речник
Зофим