Библейски речник Зареса

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Зареса

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Зареса
Жена на Аман, горделива и отмъстителна като мъжът си. Тя бе осъдена да види и десетте си синове, окачени на бесилките, които тя беше приготвила за Божия слуга Мардохей - Ест. 5:10-14, 6:13, 7:10, 9:13.

0 гласа
Библейски
Речник
Зареса