Библейски речник Залог

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Залог

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Залог
I. Еврейският закон е покровителствувал бедните, които са били задължени да дадат

залог

, за заеми или за изпълнение на сговори. Ако някой е залагал дрехата си, обикновената си нощна завивка, тя трябвало да му се върне в същия ден - Из. 22:26,27. Заемодавец, не е могъл да влезе в къщата на длъжника си, и вземе което иска, нито пак воденичен камък, като жизнена потреба, не е могъл да се залага - Вт. 24:6,10,11. Сравни Йов 22:6, 24:3,7. Понякога идолопоклонниците са пренебрегвали тези забрани - Ам. 2:6-8. Заем.

Залог

трябва да се взима от лоши хора, на които човек няма доверие - Пр. 20:16.
II. Обручение.Банков термин: имущество или недвижима собственост, които служат като частично или пълно обезпечение, гарантиращо погасяването на заем.

0 гласа
Библейски
Речник
Залог
Последно търсено в речника