Библейски речник Законоучители

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Законоучители

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Законоучители
Учителите на закона, се различали от книжниците в това, че те са поучавали народа повечето устно, отколкото писмено - Лк. 2:46.

Законоучители

те, са били вещи в Божия закон. Те са принадлежели повечето на Фарисейската секта, но е явно, че е имало някаква малка разлика между тях - Лк. 5:17.

0 гласа
Библейски
Речник
Законоучители