Библейски речник Задна_стража

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Задна стража

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Задна стража
Едно силно отделение войска, което закриляло и пазило задната част от войската - И.Н. 6:13. Тези две думи употребени в преносен смисъл, посочват Бога като всемогъщ покровител на народа си - Ис. 52:12, 58:8.

0 гласа
Библейски
Речник
Задна стража