Библейски речник Ефрем

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ефрем

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ефрем
Вторият син на Йосиф, роден в Египет - Бит. 41:52. Въпреки, че е бил по-млад, той приел по-голямо благословение от дядо си Яков, и неговото племе е винаги преди Манасиевото - Бит. 48:8-20; Чис. 2:18-21.

Ефрем

овата област в Ханаанската земя е била голяма и плодородна. Тя се е простирала от Средиземно море до Йордан, на север от Дановата и Вениаминовата части, и обхващала градовете Сило, Сихем, и др. Едно планинско бърдо, което я пресича, се нарича "

Ефрем

ова планина". Това бърдо се простира и на юг в Юдовата област, като там се нарича "Юдови планини". Самария, столицата на десетте Израилеви племена, е в

Ефрем

и затова името

Ефрем

много пъти се употребява в Библията за Израилевото царство - Ис. 11:13; Ер. 31:6, 50:19.
Дъбравата

Ефрем

, където Авесалом умрял, е на източната страна на Йордан, близо до Маханаим - 2Цар. 18:6-8.

0 гласа
Библейски
Речник
Ефрем