Библейски речник Ефод

Библейски речник - Избрете по първа буква:

Ефод

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
Ефод
Горна дреха без ръкави, която еврейските първосвещеници носели над хитона и мантията си, и която се закопчавала на рамената със златни копчета.

Ефод

ът се препасвал с особен пояс - Из. 28:6-14. Има още и един прост вид

ефод

, който е бил от лен и е бил за свещениците - 1Цар. 22:18. Самуил в детските си години, въпреки че е бил левит и дете, е носел

ефод

- 1Цар. 2:18. Давид, когато пренасял Господния ковчег в Ерусалим, също "беше препасан с ленен

ефод

" - 2Цар. 6:14. Евреите имали суеверно почитание към

ефод

а, затова го употребявали и в служението си на идолите: Гедеоновият

ефод

станал примка за Израил, Михей направил един

ефод

за своя идол - Съд. 8:27, 17:5, 18:17.

0 гласа
Библейски
Речник
Ефод